Przerwa w dostawie wody

BRAK WODY Z PRZERWAMI W ULICY TRAUGUTTA          dnia 14.05.2018 w godz. 8.00 – 13.00

Aktualności / Komunikaty

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Nidzicy informują, że: w związku z podjęciem przez Radę Miasta Nidzicy uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2018 r., uwzględniając art. 9 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w… Continue Reading Aktualności / Komunikaty