Przerwa w dostawie wody

MWiK w Nidzicy informuje, że w związku z pracami konserwacyjnymi wystąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Jabłonka dnia 15.06.2018 w godz. 8.30 – 11.00.

Aktualności / Komunikaty

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Nidzicy informują, że: w związku z podjęciem przez Radę Miasta Nidzicy uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2018 r., uwzględniając art. 9 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w… Continue Reading Aktualności / Komunikaty